Redactie

Ik kan het me voorstellen: je bent een expert in je vak, je hebt wat te vertellen, kennis die je wilt delen, maar hoe krijg je dat goed op papier? Misschien heb je al een tekst liggen die wel wat strakker en duidelijker kan, en dat je dit leest, betekent wellicht dat je op zoek bent naar iemand die je daarbij kan helpen. En dat kan ik: ik kan je betoog verhelderen, ordenen, aanvullen, of juist ontdoen van alles wat eerder verwarrend werkt dan dat het bijdraagt aan een goed begrip van de tekst. 

Auteursbegeleiding

Auteursbegeleiding gebeurt een stadium eerder. Het is soms verstandig om al meteen aan het begin van het schrijfproces - dus nog voordat er een letter op papier staat - iemand in de arm te nemen die je helpt je gedachten en ideeën te ordenen, of het nu gaat om een eenvoudige brochure, een (wetenschappelijk) artikel of een studieboek. Ik help je een opzet te maken die je structuur biedt bij het schrijven. Natuurlijk help ik je dan vervolgens ook met de tekst zelf. 

Lay-out en opmaak

Ik ben goed thuis in lay-out: met een goede lay-out kan ik je tekst niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook leesbaarder. Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit een brochure voor docenten in de natuur- en techniekvakken. De auteurs hebben geconstateerd dat er veel te winnen is met aandacht voor de specifieke taal waarvan die vakken zich bedienen. Met name het formuleren van vakmatige redeneringen blijkt moeilijk voor leerlingen, maar bij toetsen en examens wordt dat wel van ze verwacht. De auteurs geven handreikingen en werkvormen waarmee leerlingen zich de taal van die schoolvakken eigen kunnen maken. Dit stukje is afkomstig uit het inleidende hoofdstuk waarin een aantal taalkundige begrippen worden uitgelegd.

Links de tekst en de lay-out zoals die was aangeleverd, rechts de geredigeerde tekst in een heldere lay-out. 

Voorbeeld geredigeerd door Margriet Agricola

Een uitgebreider (anoniem) voorbeeld van een tekst vóór en na redactie kan ik je op aanvraag toesturen. Je kunt ook de referenties lezen. Onderaan deze pagina staan enkele reacties van auteurs op door mij geredigeerde kopij.

Referenties

 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  Agricola, Van Helden en Van Impe plaatsen 'Bericht van de sterren' op voorbeeldige wijze in zijn historische context.
  (recensie van Marnix Verplancke in de Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen, 20 december 2017)
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  Galilei's glanzende volzinnen werden door haar in even zo vloeiend Nederlands omgezet.
  (recensie van een lezer op bol.com)
 • Kijker, Kerk en kosmos: Galilei;s 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  Ik vind het resultaat geweldig, zowel de vertalingen als de omringende in- en uitluidende commentaren, het vele werk voor alle nauwkeurige voetnoten enz.
  (mail van een lezer, 21 december 2017)

  lees meer

 • Tentoonstelling 'Beperkt en geknot' over het dagelijks leven in Sloten tijdens de tweede wereldoorlog
  Dit is echt een hele mooie WO-2 expositie. Geeft de sfeer van de bezettingsjaren, echt beklemmend! Mijn complimenten voor de bouwer!
  (Ab Troen-Borst van Beeldbank WO2 in het gastenboek bij de tentoonstelling)
 • Fabel en geschiedenis. Beschouwingen over de kerststal (vertaling Italiaans essay van Giorgio Agamben)
  Had ik je al laten weten dat ik je vertaling van Agamben buitengewoon knap en goed vind?
  (Mail van de uitgever van Feit & Fictie)

  lees meer

 • Boventiteling C'est comme ca et me faites pas chier, van Rodrigo Garcia
  Bedankt voor de vertaling - mooi op tijd! En mooi vertaald bovendien. Ik werk graag met deze stijl: helder en to the point.
  (Erik Borgman, boventitelaar, april 2010)
 • Hitler: Vergelding, Ian Kershaw (vertaald uit het Engels)
  De vertaling is ronduit schitterend. Geen spoor van Engelse zinsconstructies, een rijke taal. Kortom uitstekende kwaliteit.
  (mail van lezer Karel Colpaert aan de uitgever)
 • Toelichting van theatermaker Heiner Müller bij Quartett (vertaald uit het Duits)
  Dank Margriet. Wat werk jij eigenlijk ontzettend snel. Echt heel fijn om met jou samen te werken en we zijn blij met je werk.
  (Erna Theys, print en publishing Holland Festival)
 • Redactie studieboek Risico- en crisismanagement
  'Margriet heeft geweldig werk verricht. De toegankelijkheid en de begrijpelijkheid is zeer verbeterd. Dank haar daarvoor.'
  (auteurs in een mail aan de uitgever)